Hem Köpa Bullmastiff Avelsrekommendationer
Avelsrekommendationer PDF Skriv ut Skicka sidan

 

AVELSREKOMMENDATIONER


-

Uppfödaren ska vara väl insatt i och följa SKKs grundregler för avel.

-

Båda föräldradjuren ska vara utställda med minst ”Very good” i kvalité. 

-

Uppfödare ska ej låta tik valpa före 24 månaders ålder. 

-

Ingen hund ska under sin livstid bli förälder till mer än 5 % av sin generation.

-

Båda föräldradjuren ska vara dokumenterade (av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar) fria från hjärtfelet aortastenos. Hjärtundersökning accepteras från 18 månaders ålder. 

Blankett: Intyg avseende aortastenos finns att hämta på SBMKs hemsida 

-

Båda föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade.

-

Att ej utan synnerliga skäl använda hund med högre grad ED än 1.

-

Föräldradjurens genomsnittliga HD- eller ED-index (avkommans förväntade kullindex) ska vid parningstillfället vara större än 100. Om ett index inte finns att tillgå ska minst ett av föräldradjuren vara HD respektive ED fri. 

SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är större än 100. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel.

-

Att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller kullsyskon) drabbats av problemet.

-

Hundar som uppvisar symptom på återkommande hudproblem ska ej användas i avel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ·         Uppfödaren ska vara väl insatt i och följa SKKs grundregler för avel.

 
Copyright © 2021 Välkommen till Svenska Bullmastiffklubben. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.