Hem
Avelspolicy PDF Skriv ut Skicka sidan

 

AVELSPOLICY OCH AVELSREKOMMENDATIONER


 

Reviderad 2012-08-02

 

 

 

 

1.    

Svenska Bullmastiffklubbens avelspolicy och avelsrekommendationer

 

 

-

Uppfödaren ska vara väl insatt i och följa SKKs grundregler för hundavel

-

Båda föräldradjuren ska vara HD/ED röntgade

-

Båda föräldradjuren ska vara dokumenterat (av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar) fria från hjärtfelet aortastenos. Hjärtundersökning accepteras från 18 månaders ålder. SBMKs intyg samt intyg utfärdade av erkända nationella kennelklubbar accepteras. 

-

Uppfödare ska ej låta tik valpa före 24 månaders ålder

-

Minst ett av föräldradjuren ska vara HD resp. ED fri.


Enligt Svenska Kennelklubbens avelsrekommendationer [2012-07-11] 
kan det inte anses förenligt med punkten 2:3 i SKKs grundregel att använda hund med HD-grad E i avel eller att para två hundar med HD-grad D med varandra.

Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel 


-

Att ej utan synnerliga skäl använda hund med högre grad ED än 1.

-

Att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller syskon) drabbats av problemet.

-

Ingen hund ska under sin levnad bli förälder till mer än 5 procent av sin generation. I dagsläget innebär detta att hundar bör tas ur avel efter den kull där 29:e valpen föds.

-

Båda föräldradjuren ska vara utställda med minst 1:a eller ”Very Good” i kvalité.

 

---

-

Handlingsplan för PRA

-

Hundar drabbade av PRA ska omedelbart tas ur avel

-

Avkommor till hund drabbad av PRA ska omedelbart tas ur avel. (Dessa är nämligen till 100 procent bärare av sjukdomsanlaget.)

-

Syskon till hundar med konstaterad PRA ska omedelbart tas ur avel.

-

Kända anlagsbärare för PRA ska omedelbart tas ur avel.

-

Avkommor till kända anlagsbärare för PRA bör användas i avel sparsamt och med förnuft. Eller som SKK tidigare uttryckt det: ”Som uppfödare ska man vara restriktiv och inte avla på hundar med för mycket PRA-anlag eller troliga PRA-anlag bakåt i stamtavlan.” Speciellt viktigt är också att om man det att det finns en känd anlagsbärare i den ena stamtavlan undvika att para med en hund som också har en känd anlagsbärare någonstans i sin stamtavla.

-

Nära släktskapsavel (så kallad linjeavel) på kända anlagsbärare för PRA eller deras nära släktingar ska undvikas.

-

Avkommor samt barnbarn till kända anlagsbärare för PRA ska ögonlysas av ögonveterinär (en lista på veterinärer med kompetens att diagnosticera ärftliga ögonsjukdomar finns på www.skk.se) innan de tas i avel samt ögonlysas en gång årligen därefter. (Detta eftersom PRA även kan uppträda efter den ålder då hunden gjort sin avelsdebut och det gäller att fånga in även dessa fall så att vi kan undvika att problemet växer.)

 

Kända anlagsbärare för PRA

 


 

 

 

Styrelsen har valt att ge klubbens uppfödare möjlighet att lägga ut alla väntade/födda kullar i VALPLÅDAN med ovanstående rekommendationer deklarerade.

 

Klubben rekommenderar givetvis att Du köper en valp ur en kull som uppfyller dessa rekommendationer.

 

Fylliga uppgifter på samtliga i SKK registrerade hundar avseende stamtavla, avkommor, syskon, röntgenresultat, utställningsresultat m.m. finns att finna på SKKs Hunddata: http://kennet.skk.se/hunddata/

 

 

Här hämtar du blankett för
Intyg avseende AORTASTENOS på bullmastiff 
Copyright © 2019 Välkommen till Svenska Bullmastiffklubben. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.